© 2018 Advokátní kancelář JUDr. Petr Kotulan se sídlem na Karlově náměstí v Praze 2

NAŠE ADRESA


Karlovo nám. 18
Nové Město
Praha 2 120 00

JUDr. Petr Kotulan


   ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ   


KONTAKT


Telefon: +420 602 308 911
+420 224 914 242
Email: info@akkotulan.cz
pkotulan@seznam.cz
ÚVOD                 NAŠE PRÁVNÍ SLUŽBY                 NAJDETE NÁS
 

O KANCELÁŘIV naší advokátní kanceláři se Vám bude věnovat advokát JUDr. Petr Kotulan, advokát poskytující právní služby a pomoc jako samostatný advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory č. 2740 JUDr. Petr Kotulan je absolventem Právnické fakulty UK v Praze a vykonává právní praxi v advokacii od roku 1992.
*** Služby advokátní kanceláře ***
 
NAŠE PRÁVNÍ SLUŽBYv oblasti převodu nemovitostí
majetkového práva, advokátních úschov a dalšíNemovitosti- zajišťování komplexních právních služeb v oblasti převodů vlastnických práv k nemovitostem ( kupní smlouvy,darovací smlouvy, smlouvy o převodu majetku aj. )
- zajišťování bezpečných úschov finančních prostředků a jejich převody ( advokátní úschovy )
- právní pomoc při jednání s realitními kancelářemi o koupi či prodeji nemovitostí, bytových jednotek aj.


občanské právo- zastupování klientů při občanskoprávních sporech ( majetkoprávní věci )
- vedení právní agendy klientů


jiné právní služby- soudní vymáhání pohledávek
- poskytování právních stanovisek a rozborů

Jazyk: ruský a anglický