O kanceláři

V naší advokátní kanceláři se Vám bude věnovat advokát JUDr. Petr Kotulan, advokát poskytující právní služby a pomoc jako samostatný advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory č. 2740 JUDr. Petr Kotulan je absolventem Právnické fakulty UK v Praze a vykonává právní praxi v advokacii od roku 1992.